Όταν τα παιδιά χορεύουν!

Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν μία εξωσχολική δραστηριότητα που να βοηθά την υγιή ανάπτυξη τους. Οι μικροί μαθητές μαθαίνουν να εκφράζονται μέσα από τον χορό. Όταν ένα παιδί ξεκινάει να ασχολείται με το χορό μαθαίνει να κινείται στο χώρο, χρησιμοποιεί διαφορετικά επίπεδα κίνησης και αρχίζει να ξεχωρίζει μουσικούς ρυθμούς.