Ο Χορός είναι Ζωή!!!

Ο χορός είναι μια από τις πιο παλιές μορφές ανθρώπινης έκφρασης. Ενώνει πολλές πτυχές της ζωής. Μια έκθεση στο μουσείο Hygiene της Δρέσδης διηγείται με ιδιαίτερο τρόπο την ιστορία του χορού.